Kontakt 

Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig för mer information.

Jag har lokaler i Uppsala, Västerås och Sätra Brunn. Lokaler och adresser


Adress

Enyans H & L Nyström AB
Bergåsa, Sätra Brunn
733 95 Sala


Mobil: 0704-96 15 64

Epost: helena@enyans.se

Referenser
Om Enyans
CVChefscoach
och
Handledning
Låt ditt hjärta bli din närmaste chefsrådgivare i
HJÄRTATS LEDARSKAP
Chefsutveckling enskilt och/eller i grupp

Låt ditt hjärta bli din närmaste chefsrådgivare !

HJÄRTATS LEDARSKAP
Ditt hjärta är din visaste samarbetsvän
Min coaching bygger på vetenskapens senaste rön när det gäller hur människan generellt reagerar och påvekas av situationer som han/hon uppfattar som i någon form stressande.
Det svar nutida neurocardiologisk (hjärt-)forskning ger oss på frågan om hur vi ska få ner den höga stressnivå människor generellt lever på idag, är hoppingivande och praktiskt genomförbart för var och en av oss:
– hjärtat är både ett fysikaliskt organ och ett intuitivt känslocenter.
– hjärtat är den centrala rytmiska kraft som påverkar alla andra rytmer i kroppen, vilka sedan i sin tur påverkar din totala motståndskraft och överlevnadsförmåga.
– samstämmig hjärtrytm skapar mindre stress!

Alla talesätt om hjärtat: - ont i hjärtat - jag frågar mitt hjärta – osv. har visat sig vara en med vår biologi överensstämmande, mätbar verklighet.
Jag utbildar och coachar dig i Emwave PC: ett mycket effektivt interaktivt verktyg som generellt stärker din förmåga att vara en effektiv och välfungerande ledare.


Jag erbjuder dig möjlighet att bli en tryggare chef . Välj mellan:
  • Jag kommer till dig för coaching och handledning
  • Du kommer till mig i Uppsala eller Västerås
  • Du kommer till Sätra Brunn och kombinerar coachingen med en SPAbehandling eller bara en dag i en vilsam och naturskön miljö för att under några timmar få ägna dig själv all uppmärksamhet.
  • Ni är en grupp som chefer som vill utvecklas tillsammans
Ett möjligt upplägg kan se ut så här:
Under 15 st. 90 minuters-sektioner följer vi ett strukturerat schema som kort innefattar:
  • uppväxt och genosociogram
  • anknytningsmönster
  • nuvarande livssituation
  • egen personlighet
  • grupprocess
  • kartläggning av nuv. arbetssituation i förhållande till det individuella ledarskapet

Chefsutveckling enskilt och/eller i grupp
Att vara chef är både stimulerande och utmanande.
Kan vara både bekräftande och helt eländigt.
När kraven och förväntningarna utifrån ökar stiger också behovet av att hitta mer stöd inom dig själv. Ett sätt att göra det på är att aktivt söka inom dig själv: ”hur kan jag möta de yttre kraven med större självstöd; vad behöver jag förstå av mitt eget reaktionssätt för att bli bättre på att ge mig egensupport? Vad i min bakgrund hotar att hindra mig från att fungera som en god ledare och var finns resurserna; det som stöder min ledarutveckling? VILL jag vara chef”??
Allt bra ledarskap föds ur en god självkännedom och ett utforskande av hur du fungerar i möten med andra människor, som enskilda individer och i grupp.
Du kan gå hur många chefsutbildningar som helst och de är ofta bra. Men det är i det vardagliga arbetet, i den ständiga kontakten med medarbetare, du finslipas och utmanas att växa i ditt ledarskap. Och det är här du behöver en kontinuitet i bearbetning och reflektion.
Hur du som ledare trivs och agerar har direkt koppling till hur dina medarbetare samarbetar och mår. Gruppens grad av välbefinnande påverkar direkt arbetsklimat och prestationsnivå.
Coaching och handledning som en del i ditt ledarskap blir ett starkt redskap där du ger dig en god möjlighet till egen utveckling och för utveckling av organisationen.
En möjlighet att stanna upp och betrakta dig och din organisation från alternativa synvinklar och nya, oväntade infallsvinklar. För din egen hälsas skull behöver du tid

Andra metoder är HEART MATH SOLUTION för mer info klicka här
Copyright enyans.se | Hemsida Jon Nystrm
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters