Kontakt 

Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig för mer information.

Jag har lokaler i Uppsala, Västerås och Sätra Brunn. Lokaler och adresser


Adress

Enyans H & L Nyström AB
Bergåsa, Sätra Brunn
733 95 Sala


Mobil: 0704-96 15 64

Epost: helena@enyans.se

Referenser
Om Enyans
CVHeart Math metoden


Att lära ut metoden ingår i all min terapi. Metoden är den mest effektiva stressreducerings-metod jag hittat. Därför lär jag ut metoden också till personer som arbetar med traumabearbetning och i all annan terapeutisk intervention.  Jag har funnit att vi kan förkorta och något förenkla vägen till läkning genom att parallellt med annan bearbetning, förstärka din förståelse för hur ditt hjärta kan påverka återhämtning och reparation i ditt känsloliv. Här nedan får du lite information om metoden.


Stress

Stress har blivit det största folkhälsoproblemet i vår tid. Den konstanta pressen som associeras med att leva i dagens höga tempo har resulterat i att nästan alla lider av för mycket stress. Stress är hjärnans och kroppens sätt att reagera på press. Själva stressreaktionen är en nedärvd funktion som hjälpt oss att överleva under årtusenden.
Det är det pressen och spänningen vi upplever i de små vardagsbekymren– som rusningstrafik, relationsproblem, och för många e-mail, som verkligen skadar.
Vi ser på externa händelser som källorna till stress, men stress skapas egentligen av våra känslomässiga reaktioner på händelser. Faktum är att du inte kan eliminera stress från sitt liv, men du kan lära dig hantera den och rätta till skadorna det orsakar.

Enligt American Institute of Stress, är uppåt 90 % av alla hälsoproblem stressrelaterade. Dessutom bekräftar en stor mängd forskning att våra tankar och känslor har en dynamisk effekt på vår hälsa och vitalitet.

Med Emwave kan du när som helst och var som helst reducera din stress och öka din prestationsnivå.
Det är särskilt effektivt att använda Emwave när du förbereder dig inför viktiga och kanske pressade möten, när du vill förbättra din sömn, öka din idrottsliga förmåga, hantera stressreaktioner som är relaterade till ett sjukdomstillstånd samt när du vill återhämta dig snabbt från en pressad situation.
Känslor som frustration, osäkerhet och nedstämdhet är stressframkallande och förhindrar optimal hälsa. Positiva känslor som uppskattning, omsorg och kärlek inte bara känns bra utan bidrar till bättre hälsa, prestation och välmående.
HeartMath erbjuder en ny vetenskapligt validerad syn på psykologi och fysiologi som ger en effektiv och innovativ metod för hälsosamt och tillfredställt liv.


Hjärtat påverkar allt
HeartMaths forskning har visat att när man lär sig att medvetet växla till en positiv känsla ändras hjärtrytmen omedelbart. En förändring i hjärtrytmen kanske inte verkar särskilt viktig, men det skapar en stark och fördelaktig spiral av neurologiska, hormonella och biokemiska händelser som gagnar hela kroppen.
De stressreducerande effekterna är omedelbara och bestående. Du höjer din prestationsförmåga direkt. Genom övning av HeartMaths verktyg och tekniker kan du lära dig hur du, kan ta kontroll över din stress och dina känslor genom ditt hjärta. För många människor innebär det en stor förändring av livskvalitet och hälsa.


Lev genom hjärtat
Vi delar alla en önskan att ha kontakt med det innersta och mest sanna jaget. Fast vi vet att vi inte når dit bara genom att tänka på det. Enbart våra hjärnor klarar inte av det. För att bli en hel människa som lever och presterar sitt yttersta, krävs något mer.
Det krävs hjärta.
Vår metod,” HeartMath-systemet”, skapad av Doc Childre; författare, forskare och konsult till ledare inom företagande, vetenskap, medicin och utbildning, hjälper oss att få koden till hjärtats inbyggda intelligens.

HeartMath erbjuder en ny vetenskapligt validerad syn på psykologi och fysiologi som ger en effektiv och innovativ metod för hälsosamt och tillfredställt liv. Genom att lära dig leva mer genom hjärtat kan du sänka din stressnivå, bli mer medveten och motståndskraftig, inge dig själv förnyat hopp och stärka dig i att leva livet fullt ut.
De tekniker, koncept och teknologier som innefattas av HeartMath-systemet ger dig förmågan att uppnå emotionell balans, klarhet i tanken och förbättrad hälsa.
Genom att använda en variant av pletysmografi (volymmätning via infrarött ljus och ljudsignaler) kan vi i stunden se din stressnivå oh du kan få instruktioner till hur du kan använda våra enkla tekniker i vardagen för att skapa balans.


Hjärtats funktioner
Vi vet inte hur det kommer sig hur hjärtat börjar slå i det ofödda barnets kropp.
Vi vet att hjärtat utvecklas före hjärnan
Hjärtat har ett eget nervsystem som avkodar och processar information
Hjärtat kommunicerar: biofysiskt (pulsens hårdhetsslag)
Hjärtat kommunicerar med sitt elektromagnetiska fält
Dina hjärnvågor kan plocka upp en annan människas hjärtrytm
Pratar genom det autonoma nervsystemet: gas – broms
Biokemiskt: hormonproduktion; oxytocin produceras också inom hjärtat: hormonkörtel
Hjärtrytmen påverkar DHEA –Kortisol produktionen
Har egna minnesceller (se transplantationer); upplever andra människans känslostämningar
Kan ta funktionella beslut oberoende av den kraniala hjärnan; t ex: vi tänker: ”allt är lugnt”: hjärtat triggar ändå igång en oro om allt faktiskt inte är i harmoni.(Huvud o hjärta kan verkligen vilja olika saker: du står mitt i skärselden).
HRV: starkaste kommunikationsmedlet från hjärta till hjärna
Copyright enyans.se | Hemsida Jon Nystrm
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters