Kontakt 

Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig för mer information.

Jag har lokaler i Uppsala, Västerås och Sätra Brunn. Lokaler och adresser


Adress

Enyans H & L Nyström AB
Bergåsa, Sätra Brunn
733 95 Sala


Mobil: 0704-96 15 64

Epost: helena@enyans.se

Referenser
Om Enyans
CVReferenter
Här under hittar du ett urval av referenser från tidigare & aktuela klienter.


CV    -    Tidigare uppdragsgivare


"Arbetshandledningen med Helena N har gett mig nya insikter om mina styrkor och svagheter. Har fått nya verktyg att använda för att växa som människa och yrkesmässigt. Det är av stor vikt att Helena har en särskild kompetens inom mitt yrkesområde samtidigt som hon behåller ett friskt utifrånperspektiv. Förmågan att se helhetsperspektiv när det gäller organisationer och den enskildes plats i densamma gör att det blir utmanande och skapande för den som går in i ett arbete med sig själv tillsammans med Helena N. ” (stiftsmedarbetare)

"Det är värdefullt att regelbundet samlas och formulera det man upplevt och att lyssna och lära av arbetskamraterna. Att ha en handledare som är hemma i kyrkans sammanhang är ett plus för mig. Jag har under min tid som diakon haft några olika grupphandledare och tycker att åren med dig har gett mig ytterligare en god förebild för hur man kan hantera den rollen." (teammedlem; sjukhuskyrkan)

"Helena är stadigt förankrad både i praktisk, levd erfarenhet och i teoretisk nyfikenhet och kunnighet. Det skapar trygghet. Samtidigt har hon en fantastisk blick för det väsentliga i de mest tilltrasslade situationer, och förstår förnyelsens dynamik. Tillsammans med Helena blir det därför möjligt att upptäcka nya och nygamla vägar. Helena är rätt person för en dynamisk handledning för förnyelse av personer och organisationer." (chefsbefattning inom stift)


Referenser Psykoterapi

"Under en svår och traumatiskt period har Helena varit den som gjorde att jag och mina barn kunde komma igenom de åren och sedan gå vidare. Helena har med sina olika kompetenser stöttat och guidat oss igenom den ena svåra traumatiska händelsen efter den andra. Jag, mamman i familjen gick hos Helena under många år och då var det gestaltterapi med inblandning av familjeterapi som Helena först och främst använde. Det har handlat om mycket svåra trauman som jag och mina barn gick igenom under ett antal år. Helena arbetade förts och främst med mig, men även barnen och då tillsammans med stödpersoner som var inblandade i deras liv. Hade jag inte mött Helena när det var som mörkast i mitt liv, vet jag inte vart jag hade varit idag. I och med att jag fick tillgången till att få hjälp av henne och genom hennes skicklighet att vara som en spindel i nätet runt min familj och hennes stora empati och förmåga att låta mig läka genom hjälp till självhjälp, har jag kunnat bearbeta många svåra saker som drabbat mig och mina barn. Jag har kunnat komma ut på andra sidan av det svåra och fått massor av insikter och förståelse för hur det blev som det blev i mitt liv.  Idag mår jag bra och har ett kvalitativt liv. Barnen går det bra för och de har egna familjer idag och inga sociala problem. Tack för att du Helena fanns för mig och mina barn i det svåraste och mörkaste stunderna." (tidigare enskild terapiklient)


Referenter Handledning


"Det är värdefullt att regelbundet samlas och formulera det man upplevt och att lyssna och lära av arbetskamraterna. Att ha en handledare som är hemma i kyrkans sammanhang är ett plus för mig. Jag har under min tid som diakon haft några olika grupphandledare och tycker att åren med dig har gett mig ytterligare en god förebild för hur man kan hantera den rollen." (teammedlem; sjukhuskyrkan)

"För mig betyder handledningsträffarna ett viktigt andrum. Där kan jag lägga fram min arbetssituation och mina funderingar och lita på att allt behandlas med största respekt. Helena är mycket duktig att öppna nya synvinklar i en låst situation. Ofta har jag fått med mig en ny syn på det som innan kändes svårlöst och tungt. Hon har flera gånger lyckats få mig att se det som jag själv upplevde som svaghet som någonting jag kan använda som en styrka i mitt arbete! Kloka frågor och annorlunda vinklingar har hjälpt mig att själv hitta de utvägar som är möjliga just för mig i den aktuella situationen."

"Handledning är någonting som vi gör tillsammans, alla i gruppen är viktiga och påverkar helheten. Jag har gått länge i handledning hos Helena och under åren har de andra deltagarna i gruppen delvis bytts ut flera gånger om. Ändå har Helena fått varje ny grupp att fungera fint ihop. Hennes lugna och generösa attityd skapar en välkomnande och inkluderande atmosfär och hennes nyfikenhet och vilja att förstå hjälper oss i gruppen att bemöta varandra på samma sätt och genom det svetsas samman till en väl samarbetande enhet."(medlem i handledningsgrupp)

I samarbetet med Helena har jag haft nytta av att kunna blanda hennes olika kompetenser under en och samma handledningsträff. Jag som är mkt uppe i huvudet med eget behov av att analysera har uppskattat att t ex bli avbruten emellanåt för att bara andas och känna efter, landa i något jag nyss sagt. Jag har ändå uppfattat att Helena kan ta emot en stor mängd muntlig info då det bubblat ur mig, det har varit skönt att lägga ifrån sig stor mängd info hos henne. Jag har tyckt om att få teoripass ibland som åskådliggjort någon händelse jag varit indragen i och varför det känts som det har gjort efteråt. Jag har även uppskattat att Helena kan ge positiv och uppmuntrande feedback, det har varit roligt att få veta att hon tyckt att jag liksom svarat bra på vårt samarbete. Jag har även erfarenhet av Helena i en grupphandledning med metodiken s-w-o-t där alla i gruppen, trots olika professioner o kompetenser, känt att Helena jobbat på ett relevant och resultatinriktat sätt med oss.” (chef; kyrkoherde)

"Jag har gått i handledning och terapi under många år. För mig har det varit och är ett sätt att få sätta ord på och bearbeta tillstånd av ångest och rädsla, att få möjlighet att bli medveten kopplingen mellan kropp och själ och att öva sig att vara mer närvarande med hela sin varelse. Stundtals har terapin varit skillnaden mellan att överleva och att leva." (pedagog; arbetsledare)

"För mig har det varit ett oerhört stöd att få tänka högt tillsammans med Helena. När jag berättar för Helena om mitt arbete och min arbetssituation formulerar jag samtidigt situationen för mig själv. Jag hör vad jag tänker. Bara det är oerhört värdefullt. Ur det har lösningarna ofta kommit av sig själv. Att få prata av sig tillsammans med Helena har varit som att avgifta sig och att få perspektiv på saker jag står inför. Det har gjort att mitt agerande har varit balanserat, mycket sakligt och väl genomtänkt. Alla, både jag och personalen har vunnit mycket på det. Eftersom jag tog på mig ett uppdrag som var oerhört svårt och tungt så hade jag inte klarat mig utan Helenas hjälp och objektiva perspektiv. Samtalen med Helen har med andra ord hjälpt mig att vara och agera professionellt."  ( kyrkoherde/chef)

"Jag har fått ökad förståelse för skeenden i olika situationer och sammanhang, som jag blir indragen i. Ökad förståelse för hur problem och svårigheter, som läggs i mitt knä, kan bli till problem för mig eller hur det påverkar mig. Jag har fått god övning i att bena upp och sortera i känslor, egna och andras, och har hittat mina redskap bättre genom handledningen. Jag har också fått ta del av nya fakta från forskning." (komminister och sjukhuspräst)

Jag har haft Helena som handledare i många år, i grupp och individuellt. Så sent som förra veckan satt jag vid frukostbordet och tänkte på ett lite knepigt ärende som låg framför mig och på alla andra liknande ärenden jag haft och där handledningstillfällena med Helena har varit ovärderliga. Hennes förmåga att hjälpa mig att se sammanhang och samband, underliggande faktorer , otydliga strukturer, hur det påverkar mig och hur det, i sin tur, påverkar mina relationer, betyder väldigt mycket. Det hjälper mig att utvecklas som människa, till ökad självinsikt och professionalitet. Hon har en fantastisk förmåga att avlasta mig från skuld och frustration utan att minska betydelsen av mitt ansvar. Jag är övertygad om att jag hade lidit mycket mer av stress och känsla av otillräcklighet utan den handledning jag har idag.” (stiftsmedarbetare)

Jag mår bra av att reflektera”, den minnesanteckningen efter ett arbetshandledningssamtal sammanfattar väl vad samtalen betytt. Många gånger har jag i handledningen fått jobba med min del i helheten. Både organisationens helhet och min egen helhet. Flera gånger har det handlat om frustration. Frustration som både kan ha med rastlöshet och yttre maktkamper att göra. Samtalen har stärkt mig som person, jag har ökat förståelsen för min roll och jag har blivit mer uppmärksam på hur jag själv reagerar." (Stiftsmedarbetare: biskopens adjunkt)
Copyright enyans.se | Hemsida Jon Nystrm
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters