Kontakt 

Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig för mer information.

Jag har lokaler i Uppsala, Västerås och Sätra Brunn. Lokaler och adresser


Adress

Enyans H & L Nyström AB
Bergåsa, Sätra Brunn
733 95 Sala


Mobil: 0704-96 15 64

Epost: helena@enyans.se

Referenser
Om Enyans
CVTraumabearbetning
Begreppet trauma spänner över ett stort fält. Det är individen själv som har tolkningsrätt inför om det hon/han upplevt har varit tillräckligt omskakande för att lämna kvarstående psykiska och/eller fysiska reaktioner. Traumahändelser förföljer oss på olika sätt: som flash-back-upplevelser, mardrömmar, oförklarliga känsloutbrott, svårhanterlig rädsla, ångest, hindrar oss att bygga nära relationer, skapar fysiska symtom och svårigheter m.m.
En svår händelse som satt spår kan vara något du minns mer eller mindre tydligt men det kan också vara en händelse som du helt eller delvis förträngt. Du vet att det är ”något som inte stämmer” men du får inte riktigt fatt i vad det handlar om. Effekterna kan du märka i ditt vanliga liv, i relationer, i nattens drömmar osv. När du bestämt dig för att du vill ta reda på vad som hänt, när du vill hjälpa dig själv att hitta sätt att handskas med svåra upplevelser har du påbörjat en resa som utmanar dig och som är mycket meningsfull.
När jag möter en person som varit utsatt för en svår händelse vet jag att vi kommer att behöva en längre tids kontakt. Jag vet att personen i sin takt och på sitt sätt behöver ges möjlighet och utrymme att upptäcka sina egna inre resurser att hantera det som skett och vad det skapat för reaktioner hos henne/honom

Ett trauma eller chock, sitter i hela vårt system så vi behöver möta de reaktioner som finns kvar från fler aspekter.

Berätta det som behöver sättas ord på.

Spåra och bemöta de reaktioner som finns kvar i kroppen: bemöta betyder här: bekräfta och tillåta uttryck som vill fram samt hitta alternativa sätt för kropp och tanke att handskas med reaktionerna. Här kan man arbeta med många uttryck: samtal, guidad inre resa (en typ av lättare hypnos där man t ex söker sina resurser att handskas med traumat); att måla (när ord inte räcker till); kroppsrörelser som individen och terapeuten tillsammans uppfattar kan ha inverkan på kvardröjande posttraumatiska reaktioner och massage.
 
Omprogrammera/lära nya reaktioner: det terapeutiska arbetet syftar till att så långt det är möjligt hitta sätt som den traumatiserade individen kan använda för att LÄRA om sitt system: Vid starka chocker och trauman skapar kroppen och hjärnan överlevnadsstrategier som fungerar just i stunden men som sedan hindrar och blockerar oss från att leva fullt ut.

Metoder här kan vara att arbeta med aktiva reflexer på fight -flightreaktioner (MORO-reflexen) i konkreta kroppsövningar och HeartMath; en varm och omsorgsfull metod där man tränar sitt autonoma nervsystem; från stress till harmoni; dvs att lära systemet på cellnivå en annan inre balans av produktion och utsöndring av  stresshormon och tillväxthormon; den lugnande harmoniserande hormonproduktionen och som bygger upp kroppen istället för att bryta ner den över tid, som stresshormon kan göra.

Det sätt jag arbetar har jag tillägnat mig, dels genom mitt eget traumaarbete (drygt 20 år i olika terapiformer) samt genom ny forskning inom området: (bl a. neurologiskt; hjärnans funktion; kardiologiskt: hjärtats funktion) som visar oss hur hjärna och kropp samverkar och hur man aktivt kan påverka denna samverkan. 
Copyright enyans.se | Hemsida Jon Nystrm
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters