Kontakt 

Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig för mer information.

Jag har lokaler i Uppsala, Västerås och Sätra Brunn. Lokaler och adresser


Adress

Enyans H & L Nyström AB
Bergåsa, Sätra Brunn
733 95 Sala


Mobil: 0704-96 15 64

Epost: helena@enyans.se

Referenser
Om Enyans
CVArbete inom
Svenska KyrkanSedan många år anlitas jag av församlingar och stift i Svenska Kyrkan. Med min bakgrund som diakon har jag en grundläggande kulturkompetens och djup förståelse för de specifika problemställningar som finns inom kyrkan och i motsvarande idéburna organisationer.

Mina uppdrag inom kyrkan har varit
  • Kyrkoherdehandledning, som handlar om ledarskapsfrågor generellt och kyrkoherdens arbetssituation i förhållande till Kyrkoråd, Kyrkonämnd och personal, m.m.
  • Handledning av personal i deras yrkesutövning. Jag har också blandade personalgrupper med t.ex. diakoner och präster från olika församlingar.
  • Fängelsepräster och diakoner. Deras särskilda och utsatta yrkesposition.
  • Sjukhuskyrkan. Teambildning och ärendehandledning
  • Prosthandledning, som riktat sig direkt till prostars utsatta position i kyrkans organisation och handläggande av särskilt svåra ärenden.
Särskilda uppdrag
  • teambyggande och konflikthantering av skilda slag inom personalgrupper.
  • stresshantering och krishantering; enskild och i grupp.
Mitt arbetssätt innebär att jag utgår från den handleddes specifika arbetssituation, respektive arbetsgruppens knäckfrågor och behov. Tillsammans bygger vi en process som i görligaste mån tar till vara på kompetenser som finns och hur personen (-erna) kan hitta nya konstruktiva att föra sin talan, handskas med konflikter och bearbeta svåra händelser man varit delaktig i.
Min utbildningsbakgrund kan du se i mitt CV och i övrigt under rubrikerna på hemsidan.
Copyright enyans.se | Hemsida Jon Nystrm
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters