Kontakt 

Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig för mer information.

Jag har lokaler i Uppsala, Västerås och Sätra Brunn. Lokaler och adresser


Adress

Enyans H & L Nyström AB
Bergåsa, Sätra Brunn
733 95 Sala


Mobil: 0704-96 15 64

Epost: helena@enyans.se

Referenser
Om Enyans
CVKroppspsykoterapi
Kroppen minns, djupt i cellvävnaden, alltså i hela vår kropp, även om den kognitiva hjärnan och det medvetna minnet inte kommer ihåg emotionell respons (kroppsliga och känslomässiga) på situationer som vi upplevt. Det är vanligt att vi inte noterar våra starkare reaktioner eftersom vi lärt oss att koppla bort kontakten och inte leva i medveten närvaro.

Det kan också vara svårt att med en medveten vilja ändra kroppsmönster som etablerat sig som säkerhetsmetod och skyddsmekanism mot obehagliga känslor och kontrollförlust. Det autonoma nervsystemet kan ha förlorat förmågan att hitta kroppens självreglerande och läkande mönster.

Genom att tillsammans utforska klientens fysiska reaktioner och mönster i kombination med emotioner kan klienten hitta nya och mer konstruktiva reaktionsmönster. Detta kan t.ex. innebära att klienten uttrycker och utforskar invanda rörelsemönster; områden på kroppen som är mer spända eller mindre energifyllda, samtidigt som han/hon noterar vilka känsloreaktioner som är förknippade med rörelser och kroppsspänningar.

Terapeuten är en stödjande iakttagare som också bidrar med vad hon uppfattar från sin position. För att hjälpa kroppen ändra mönster och därmed stödja hjärnan att skapa nya inre beteendemönster kan vi t.ex. arbeta med tidiga och livslånga reflexer och återskapa de ursprungliga balanserande rörelsemönster kroppen djupast känner igen. Ibland behöver klienten också kroppsligt och verbalt uttrycka och agera ut reaktioner hon/han tidigare lagt locket på och därmed bär som en inre anspänning och stressor.
Copyright enyans.se | Hemsida Jon Nystrm
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters