Kontakt 

Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig för mer information.

Jag har lokaler i Uppsala, Västerås och Sätra Brunn. Lokaler och adresser


Adress

Enyans H & L Nyström AB
Bergåsa, Sätra Brunn
733 95 Sala


Mobil: 0704-96 15 64

Epost: helena@enyans.se

Referenser
Om Enyans
CVNär terapi inte hjälper
Fördjupningskurs/utbildning samt egenutveckling i terapeutiskt förhållningssätt.

Forskningen inom området; hur jag blir en mogen individ och hur vi människor faktiskt fungerar har tagit kvantsprång när det gäller att förstå vår inneboende och alltid existerande komplexitet: Dessa nya insikter innebär att vi på ett mycket mer konkret och direkt sätt kan möta våra egna och våra klienters underliggande behov av energiförlösning och harmonisering av hela vårt system på cellnivå.

För att komma till en djupare och mer harmonisk kontaktnivå med oss själva behöver vi hitta vägar att lyssna och förstå kroppens eget språk: Hur cellerna kommunicerar med varandra och hur vi i det dagliga livet om och om igen mister vår inre kontakt och ”tappar oss själva”. När så sker skapar vi omedelbart tillsynes logiska förklaringar till vad som sker. Vi projicerar (beror på annat än oss själva)och/eller introjicerar (allt är bara min egen skuld) och vår kognitiva hjärna hittar snabbt yttre anledningar till varför vi på en djupnivå har förlorat kontakten med oss själva. Och så missar vi ingången till den insikt som kan leda till verklig förändring och skifte på cellnivå.

I utbildningen lägger vi fokus på att lyssna in och relatera till kroppens eget språk och naturliga självreglerande principer.

Vi arbetar bl. a med tidiga spädbarnsreflexer som för många av oss ända upp i vuxen ålder hänger kvar, aktiva och ointegrerade.  Och därmed upprepande får oss att tappa oss själva in i de mönster som vi, kanske, trots upprepad psykoterapi och träning i personlig mognad, åter och åter ser oss hamna i.

Vi arbetar också med att reglera balansen i det autonoma nervsystemet från lättriggad stressaktivitet till mer harmonisk och koherent hormonbalans.

Kursledare och upplysningar:
Helena Nyström: Tel: 070 49 61 564 socionom/leg.psykoterapeut/dipl.gestaltterapeut/kroppspsykoterapeut/handledare/

Tom Sydhagen:Tel:  004722519053
Socionom/gestaltterapeut

Kursgård: Sätra Brunns Spa och Konferens: 733 95 Sala, Sverige: www.satrabrunn.se

There is a life force, an energy, a quickness that is translated through you into action.
If you block it, the world will not have it.
You do not have to believe in yourself, or your work.
It is not your business to compare yourself with others.
It is your business to keep open and aware, directly to the urges that motivate you, to keep the channel open.

Martha Graham
Copyright enyans.se | Hemsida: jon.enok [a] gmail com