Kontakt 

Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig för mer information.

Jag har lokaler i Uppsala, Västerås och Sätra Brunn. Lokaler och adresser


Adress

Enyans H & L Nyström AB
Bergåsa, Sätra Brunn
733 95 Sala


Mobil: 0704-96 15 64

Epost: helena@enyans.se

Referenser
Om Enyans
CVHeart-based Living

HÄR och NU
-mindfullness i ljuset av modern forskning


HEARTBASED-LIVING ett förhållningssätt till livet och oss själva som i grunden förändrar hela vår livsattityd.

Ett forskningsbaserat hoppfullt svar på den höga stressnivå människor generellt lever på idag.

Ger möjlighet till radikal livsstilsförändring för individen och på arbetsplatsen.

Modern hjärtforskning påvisar att hjärtat både är ett fysikaliskt organ och ett intuitivt känslocenter.

Hjärtat är den centrala kraft som påverkar alla andra rytmer i kroppen, vilka sedan i sin tur förstärker din totala motståndskraft och överlevnadsförmåga. Kraften i hjärtats rytm handlar inte om en tanke utan om känslor och attityder.

Att verkligen leva i samklang och djup dialog med hjärtat är för mig att leva i mindfulness i dess innersta mening.

Som erfaren gestaltterapeut har jag, efter fördjupad insikt i hur vi fungerar neurofysiologiskt, i grunden lagt om hela min terapeutiska verksamhet. I Fritz Perls anda anpassar jag min psykoterapi till att agera ännu mer konkret utifrån kroppens eget språk och naturliga självreglerande principer. Detta innebär att jag integrerar arbete med tidiga reflexer samt hjärtrytmsövningar i mitt arbetssätt.

En omprogrammering på cellnivå där dialogen mellan hjärta och hjärna blir central.

Individen har möjlighet att föra hjärta-hjärna-dialogen så djupt som man själv är beredd att gå.

Programmet och metoden är till sin natur det mest effektiva stresshanteringsprogram jag kommit i kontakt med. Samtidigt som det innersta väsendet i sättet att förhålla sig till sin egna medvetna närvaro kan leda till en kraftfull fördjupning av personens existentiella närvaro och medvetenhet.

De individer och inte minst arbetsplatser som anammar detta stresshanteringsprogram till fullo kommer att märka tydliga resultat i generellt välbefinnande och ökad frisknärvaro på arbetsplatsen.

 Jag vill berätta för er om forskningen och arbetssättet och inspirera er alla att fördjupa er i att använda kroppens eget förhållningssätt i terapiprocessen!

    Välkommen till ett seminarium som går ända in i hjärtat!
Copyright enyans.se | Hemsida Jon Nystrm
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters