Kontakt 

Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig för mer information.

Jag har lokaler i Uppsala, Västerås och Sätra Brunn. Lokaler och adresser


Adress

Enyans H & L Nyström AB
Bergåsa, Sätra Brunn
733 95 Sala


Mobil: 0704-96 15 64

Epost: helena@enyans.se

Referenser
Om Enyans
CVGrupputveckling
Grupputveckling eller teambildning kan handla om en kort sessiour på någon dag där ni vill hitta en gemensam grund att arbeta utifrån. Jag håller ett inledande föredrag som baserar sig på de önskemål och behov ni har och därefter arbetar vi processinriktat med problematiken. Min erfarenhet av liknande arbeten är bl.a. ett stort arbete med Den Norska Teaterns hela personalstyrka på ca 130 personer under en dag år 2010 samt många års process- och ärendehandledning.
Grupputveckling kan också handla om en längre period med teambildning och handledning där vi har återkommande träffar som traditionell yrkeshandledning. Jag har många års erfarenhet av att handleda yrkesgrupper inom behandlarvärlden, både inom offentlig och privat verksamhet.
I alla uppdrag strävar jag efter att inta ett eklektiskt förhållningssätt; d v s det finns många alternativa vägar att gå och många perspektiv att betrakta ett skeende från. De enskilda gruppdeltagarna, deras respektive kunskap och engagemang är lika viktiga för helheten och gruppens gemensamma utveckling. Som handledare vill jag belysa helheten och hjälpa gruppdeltagarna att införliva den totala upplevelsen av en föredragen situation. Målet är att öka den enskildes kognitiva förståelse för processer samt att genom en egen känslomässig erfarenhet uppnå en djupare insikt i ett skeende eller en process som handlagts i handledningen. Som arbetsredskap använder jag mig bl a. av aktionsmetoder, reflekterande team, m.m.

När jag handleder en grupp fokuserar jag på:
  • Hälsoaspekten: varje deltagares totala situation: psykosocial och arbetsrelaterad status och mående.
  • Teambildning: arbetsklimatet och gruppens inbördes relationer och process.
  • Processhandledning: gruppen och den enskilde professionelles kompetensutveckling.
  • Ärendehandledning: arbetsplatsens målgrupps situation och välbefinnande.
Målsättningen är att vi tillsammans ska kunna skapa ett stimulerande arbetsklimat där vi också kan ha roligt tillsammans.


Konflikthantering


Har ni hamnat i ett låst läge och/eller en destruktiv oenighetsspiral där prestige och rädsla har tagit överhanden över en konstruktiv kommunikation och problemlösning?
Jag hjälper er att definiera vad som är problemet och också att hitta nya fungerande vägar att lösa oenighet i arbetsgruppen.

På din arbetsplats ingår du i ett team; oftast sammansatt utan att du själv kunnat påverka vilka som deltar. Ni förväntas arbeta mot samma mål och prestera ett gott resultat. Hur når ni dit?
Modern forskning visar att människor blir aktiva och idérika i ett arbetsklimat som är tillåtande med eget ansvar och frihet. Det är toleransen för oliktänkande som får fantasin och kreativiteten att blomma. När det inte finns förväntningar på att alla i en arbetsgrupp ska tycka lika kan idéer och tankar flöda fritt. Blir man utmanad i sin uppfattning tvingas man att tänka i nya banor.
Oenighet kan vara fruktbart, konflikter är dränerande på energi och arbetsglädje.
När jag arbetar med organisationsutveckling vill jag göra det i nära samarbete med ledningsgrupp o/e chef. Min erfarenhet säger att när chef och konsult har ett gott professionellt samarbete och ”förstår varandras språk” även när/om de har olika åsikter kan de tillsammans utgöra ett team i en process som genererar positiva och fruktbara impulser vidare in i organisationens olika arbetsgrupper. Därigenom skapas en god grogrund och utrymme för medarbetarnas egna kreativa och utmanande tankegångar.
En eller fler arbetsgrupper inom en organisation eller hela organisationen kan behöva hitta effektiva och bärande kommunikationsmönster och samverkansformer.
Jag hjälper arbetsgrupper och ledningsfunktioner att bli mer effektiva. Genom att vi tillsammans kartlägger gruppens nuläge, utvecklingsfas och sammanhang.
Det kan ske i form av:
Teambildning
Att bygga team innebär att arbeta med medveten processutveckling.
En modern arbetsplats är en dynamisk, social enhet som behöver det goda mötet mellan individerna för att möta de anställdas behov av utmaning och trygghet, samtidigt som personalen ges möjlighet att känna gemensamt ansvar, utföra sitt arbete effektivt och tillsammans med ledningen skapa en konkret målinriktning.
Då uppstår trygghet, tillit och därigenom flexibilitet och egen inre kraft att arbeta självständigt. Det "goda arbetet” kännetecknas av trivsel, välmående, gemenskap och meningsfulla uppgifter som skapar god status och personlig utveckling.
De arbetsteam som är mest högpresterande är de som har en balans mellan att våga säga vad de tycker och vara lyhörda för vad andra säger.
Copyright enyans.se | Hemsida Jon Nystrm
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters