Kontakt 

Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig för mer information.

Jag har lokaler i Uppsala, Västerås och Sätra Brunn. Lokaler och adresser


Adress

Enyans H & L Nyström AB
Bergåsa, Sätra Brunn
733 95 Sala


Mobil: 0704-96 15 64

Epost: helena@enyans.se

Referenser
Om Enyans
CVGestaltterapi

Gestaltmetodologin utvecklades på 1950-talet i USA av Fritz och Laura Perls, Ralph Hefferline och Paul Goodman. Ordet gestalt har sitt ursprung från tyskan och betyder helhet. Grunden i gestaltterapi är dialogen, mötet mellan mig som terapeut och dig som klient och mötet mellan dig och mig som två människor.

Obearbetade händelser och outnyttjade sidor kan visa sig i nuet som kroppsliga symtom, spänningar, ångest, stress, undvikanden m.m. Ett gestaltiskt arbetssätt innebär att skapa en medvetenhet om symtomens ursprung och samband med personliga svårigheter och att ge dem mening. När du förstår mer av dina reaktioner, på gott och ont, har du skapat en ny möjlighet att kunna ta personligt ansvar och välja hur du vill reagera och agera i nuet, som ett grundläggande steg mot förändring.

Gestaltterapi är en upplevelsebaserad terapiform där vi stannar upp vid dina reaktioner och känslor inför olika situationer och låter din kropp berätta för dig om vad du egentligen känner inför den situation du berättar om. Det vanliga är att vi springer förbi känslorna och tänker vad vi känner. Det är ofta svårt att på egen hand faktiskt stanna upp och lyssna på de djupare kroppsreaktionerna. När händelsen pågick var det kanske din förmåga att ”stänga av” och förminska effekten av det som hände dig som fick dig att orka uthärda och hitta mening med något som kunde verka meningslöst och onödigt. Kroppen och tanken lärde sig därmed ett tillsynes verkningsfullt sätt att hantera svåra situationer som sedan blev ett mönster som du omedvetet och reflexmässigt upprepar när helst en svår situation inträffar. Mönster som tyvärr har en tendens att hindra dig från att agera fullt ut som den du egentligen är. Som kan skapa blockeringar och en inre känsla av otillräcklighet, ensamhet och en känsla av att ”någon annan” än du styr ditt liv.  För att kunna ”komma åt” och ändra mönstren är det nödvändigt att vi förstår hur de en gång uppstod och ger oss själv möjlighet att handskas med de känslor vi en gång stoppade undan på ett nytt sätt. I mötet med en terapeut får du stöd att stanna och lyssna; du blir bekräftad och sedd av ett ”du” som orkar vara med dig i dina reaktioner. På så sätt bygger du en inre självkännedom och större trygghet och tillit till din egen förmåga att ta hand om dig själv. Din medvetna närhet i nuet; awareness ökar.

Awareness; medveten närvaro i nuet, mindfullness

Har sitt ursprung i zenbuddismen och är oberoende av ideologi, religion och värdesystem. Behandlingsmetoden tränar ett förhållningssätt som är nödvändigt för närvaro i nuet.
Medveten närvaro kräver att vi är koncentrerade och uppmärksamma på våra tankar, känslor och reaktioner utan att vilja förändra dem. Genom att acceptera oss själva helt och fullt i nuet utvecklas förmågan att hantera vårt liv mot ökad valfrihet. 
Copyright enyans.se | Hemsida Jon Nystrm
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters
Parterapi i Uppsala, Parterapi i Vsters | Terapi i Uppsala, Terapi i Vsters